Lapsityö


Ruut Hurtig

ll seurakuntapastori
Virkavapaalla 15.8.2022-31.10.2023. Työaika 50% ajalla 1.11.2023-31.1.2024

Varhaisnuorisotyö,
Lehmon pappi,
Virkavapaan sijaisena toimii Martti TurunenVirpi Malvalehto

Varhaiskasvatuksenohjaaja

Perhetyön päivystysaika maanantaisin klo 14-16

Seurakunnan perhekeskusyhdyshenkilö eli peke-yhdyshenkilö: Kasvatus