LASTENOHJAAJAN TOIMI (HAKUAIKA 17.7.- 4.8.2023)

Kontiolahden seurakunta hakee lastenohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen ja julistaa toimen uudelleen haettavaksi.

Toimi julistetaan uudelleen haettavaksi  13.6.2023 pidettävässä Kirkkoneuvoston kokouksessa.

Seurakuntamme varhaiskasvatusta on organisoitu uudelleen vastaamaan alueen lapsiperheiden toiveita. Työntekijöiden joustavuus hakeutua uusiin työtehtäviin sekä yhteistyön lisääminen kunnan ja järjestöjen varhaiskasvatuksen kanssa on työalan menestykseen jatkon kannalta välttämätöntä. Kirkon hengellinen sanoma ja kasteopetus tulee kuitenkin olla keskiössä työtä tehdessä. Yhteistyösopimukset ohjaavat yhteistyön muotoja ja sisältöjä.


Lastenohjaajan työ on varhaiskasvatusta päivä- ja perhekerhoissa. Tehtäviin kuuluu yhteydenpitoa lapsiperheisiin sekä katsomuskasvatuksen edistämistä alueen päiväkotien ja muiden toimijoiden parissa. Myöhemmin toimenkuvaa voidaan laajentaa myös muihin kirkon kasvatustehtäviin mm. rippikouluun.

Kelpoisuusehdot

Lastenohjaajan tehtävään valittavalta edellytetään 180 osaamispisteen laajuista Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa (lastenohjaaja), joka sisältää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen, tai muuta soveltuvaa tutkintoa, jota on täydennetty riittävillä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tutkinnon osilla ja joka sisältää seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen. Tehtävään on kelpoinen myös
kirkkohallituksen nuorisotyönohjaajan viran haltijaa koskevan päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137) ja
varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijaa koskevan päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 139) mukaisen tutkinnon suorittanut sekä
aiempien piispainkokouksen lastenohjaajaa koskevien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittanut.
Tehtävään valittavan tulee olla Suomen ev.-lut. kirkon konfirmoitu jäsen. 

Tehtävät työsuhteen alussa: seurakunnan perhetyö.
Tehtävä on kokoaikainen (työaika neljän viikon tasoittumisjaksossa 153 h). Tehtävän palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 402 mukaan (alk. 2196,78). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa kokemuslisää aiemman työkokemuksen perusteella. Kontiolahden seurakunnassa on käytössä myös suorituslisäjärjestelmä.
Tehtävään valitun on esitettävä ennen työn vastaanottamista lääkärin todistus sopivuudesta tehtävään sekä rikostaustaote lasten kanssa työskentelyyn. Valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. 

Työ alkaa 1.9.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakuaika on 17.7 - 4.8..2023. Hakuaika päättyy pe 4.8.2023 klo 14.00. Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kirkkorekry kautta. Haastattelut pidetään ke 9.8.2023. Haastatteluajat ilmoitetaan haastatteluun pyydettäville erikseen.
Tiedusteluihin vastaa varhaiskasvatuksen ohjaaja Virpi Malvalehto p. 0400 452570 ja kirkkoherra Jukka Reinikainen p. 050 37 47 723.