Ristiäiset – Kaste

Kaste on ilon ja yhteyden juhla. Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Kastetun puolesta rukoillaan ja hänen elämänsä jätetään Jumalan suojeluksen varaan. Kasteen myötä kastetusta tulee oman kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kristillisen kirkon jäsen. Kontiolahden seurakunnassa kastetaan vuosittain noin 100 lasta.

Kerran saatu kaste kantaa läpi koko elämän. 

Valtaosa suomalaisista kastetaan vauvoina, yleensä noin kahden-kolmen kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Seurakunnan jäsenille se merkitsee kastetta ja samalla hänet rekisteröidään viralliseen väestöluetteloon.

Uuden uskonnonvapauslain mukaan lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta. Jos huoltajat eivät yhdessä sovi asiaa, voi lapsen huoltajana toimiva äiti tai isä yksin päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan vuoden kuluessa lapsen syntymästä (Mikäli tuomioistuin on päättänyt huoltajien tehtävistä toisin, noudatetaan ko. päätöstä.)

Kirkko kastaa kaiken ikäisiä.

Kirkossa kastetaan myös kirkkoon kuulumattomia nuoria, jotka haluavat liittyä kirkkoon esimerkiksi rippikoulun käymisen jälkeen. Kaste toimitetaan ennen konfirmaatiota. Alle 12-vuotias voidaan kastaa, jos ainakin yksi huoltajista on kirkon jäsen. 12-14-vuotiaan kastamiseen tarvitaan hänen kirjallinen suostumuksensa. Ennen aikuiskastetta käydään aikuisrippikoulu. Rippikoulussa käydään läpi elämään, kirkon uskoon ja oppiin liittyviä asioita. Aikuisrippikouluja järjestetään yksityisrippikouluna pyynnöstä.

 

Ristiäisten järjestäminen

Ota yhteyttä seurakunnan kirkkoherranvirastoon kasteajan ja -paikan sopimiseksi p. 040 761 6569  (avoinna ma-to klo 9-12)

Kasteesta sopiminen

 • Kasteesta on hyvä sopia ajoissa, mieluimmin jo kolme–neljä viikkoa ennen suunniteltua kastetilaisuutta.

 • Kasteaika on yleensä lauantaina tai sunnuntaina iltapäivästä. mutta myös arkena kastaminen onnistuu, kysy aikoja kirkkoherranvirastosta.
 • Kasteen toimittaa pappi. Seurakuntamme pappi ottaa teihin yhteyttä yleensä kastetta edeltävällä viikolla, ja hänen kanssaan voitte sopia kasteeseen liittyvistä asioista.
 • Papille voitte kertoa kastejuhlaan liittyvistä toiveista. Voitte miettiä valmiiksi, mitä haluatte mm. kastettavasta kertoa ja kastevirsiä.
  Kastekaava ja -virret löytyvät tämän sivuston oikeasta sivupalkista.
 • Kastemekkoja ja kastemaljan saa myös tarvittaessa lainata seurakunnasta maksutta, kannattaa varata jo kasteesta sovittaessa.
 • Mikäli lapsenne kastaa joku muu kuin Kontiolahden pappi, pyydämme teitä ystävällisesti noutamaan kummikirjat, kastetodistuksen ja kastekynttilän kirkkoherranvirastosta osoitteesta Keskuskatu 26, Kontiolahti. Toivomme myös, että kasteilmoitus toimitettaisiin suoraan kirkkoherranvirastoon kasteen jälkeen.

Kastepaikka

 • Kasteen voi järjestää esimerkiksi kotona, kirkossa, seurakuntakeskuksella, Lehmon seurakuntakodissa tai Selkien-Mönnin kappelissa. Kaste voi tapahtua myös jumalanpalveluksen yhteydessä esim. kirkossa.
   
 • Kotikasteen yhteydessä voidaan halutessanne toimittaa kodin siunaaminen.
 • Vanhempien avioliittoon vihkiminen tai avioliiton kirkollinen siunaaminen on myös mahdollista kastetilaisuudessa, kunhan vain vanhemmilla on voimassa oleva todistus avioliiton esteiden tutkinnasta, katso lisää täältä

 • Kastetta varten voitte vuokrata seurakunnan tiloja. Lapsen kasteen yhteydessä tilat ovat maksuttomia Kontiolahden seurakunnan jäsenille. (pöytäliinojen vuokraus ja tilojen siivous hinnat löytyvät hinnastosta)

 • Seurakuntakeskuksessa ja Lehmon srk-kodilla järjestettävissä kahvitilaisuuksissa keittiössä toimivalla henkilöllä tulee olla hygieniapassi. Kokemus laitoskeittiöstä olisi myös suositeltavaa.

Kummit

 • Pääsääntöisesti kastettavalla tulee olla ainakin yksi kummi, joka on rippikoulun käynyt ja konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen.
  Mikäli kummeja on vain yksi kappale, on kastepaperiin merkittävä todistaja, joka ei voi olla lapsen vanhempi eikä kastava pappi.
 • Sivukummeiksi käyvät eräiden muidenkin uskonnollisten yhdyskuntien jäsenet. Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina. 
 • Kastava pappi kysyy kummien henkilötunnukset kastekeskustelun yhteydessä lomakkeeseen, tarkistamme kummikelpoisuuden etukäteen. 

Kirkolliset ilmoitukset

Halutessanne

 • Kastettujen nimet julkaistaan Kirkkotie- sekä Pielisjokiseutu-lehdessä.           
 • Kasteen jälkeen lapsen nimi luetaan oman seurakuntanne messussa (suorana youtube.com/kontiolahdensrk klo 10) kirkossa ja Lehmon seurakuntakodilla teille ilmoitettuna ajankohtana. Kastetun ja hänen perheensä puolesta rukoillaan yhteisessä esirukouksessa.
 • Lapselle ripustetaan oma kyyhky kastepuuhun. Linnun saatte itsellenne Vauvatreffit-tapahtumassa, jonne saatte lähempänä ajankohtana sähköpostiinne kutsun.
 • Nimitiedon julkaisemisesta lehdessä, lukemisesta messussa ja lisäämisestä kastepuuhun tulee olla vanhempien kirjallinen lupa: merkintä kastepaperissa.
   

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastelintu ja Elämänpuu

Kontiolahden seurakunnan uusi kastelintu on puinen ja sen on suunnitellut juukalainen Jyrki Repo.


Puinen lintu on ollut seurakunnan käytössä vuoden 2022 syksystä saakka.

Kontiolahden seurakunnassa jokaisella Kontiolahden seurakuntaan kastetulla lapsella on mahdollisuus saada kastekyyhky omalla nimellä varustettuna Elämänpuuhun. Elämänpuu sijaitsee Isossa salissa kirkonkylän seurakuntakeskuksella (Keskuskatu 26, Kontiolahti).

Kastelinnun laittamiseksi Elämänpuuhun tarvitaan vanhempien kirjallinen suostumus/lupa, joka löytyy kasteilmoituksesta.
Luvan antamiseksi riittää rastitus "Kastepuussa tms." -kohtaan ja allekirjoitus kasteilmoitukseen, näin kirjallinen lupa kastelinnun kirjoittamiselle on annettu.

Kastettu saa kastelinnun itselleen muistoksi aina puolivuosittain järjestettävässä Vauvatreffit-tapahtumassa.
Kasteperhe saa kutsun noin kahta viikkoa aiemmin sähköpostiin, joka on laitettu kastetun kasteilmoitukseen.

             

Kuva: Elämänpuu (Virpi Malvalehto)

 

Kuva: Puinen kastekyyhky (Suvi Turunen)

Kastelahjat Kontiolahden seurakunnasta

 

Kasteperhe saa kastejuhlassa lahjaksi seurakunnalta kynttilän, Lapsen oman kasteraamatun, sekä todistukset kasteesta ja kummiudesta.

Kynttilän värin saa vanhempi/ vanhemmat päättää itse, vaihtoehtoina ovat violetti ja turkoosi.

 

Kynttilän suunnittelu ja toimitus: Soinilan tila, Reijola

Kirja: Sley-Media Oy, Helsinki

Kaste- ja kummitodistukset:
Kuvat: Merja-Leena Määttälä (2013)
Painatus: Lasermedia