Päätöksenteko

Seurakuntamme hallintoelimissä vaikutetaan

Seurakuntalaiset voivat tehdä aloitteita lähettämällä kirjeen tai sähköpostia seurakuntaan kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Aloite voi edetä asiasta riippuen aina kirkolliskokoukseen saakka.

Johtokuntien, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksen jälkeen 14 - 30 päivää. Pöytäkirjat ovat nähtävillä nähtävillä oloajan yleisessä tietoverkossa seurakunnan kotisivujen kautta.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on valinnut  jäsenet kirkkoneuvostoon ja työalojen johtokuntiin. Se myös päättää seurakunnan veroprosentin, hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman, vahvistaa tilinpäätöksen, perustaa virat  ja tekee rakentamispäätökset.

Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Seurakuntalaiset äänestävät kirkkovaltuustoon valittavat henkilöt  joka neljäs vuosi.  Nykyiseen Kontiolahden seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 27 jäsentä. Nyt toimivan valtuuston toimikausi on 2023–2026. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2026.

 

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii 2023 - 2024

Pekka Kettunen,

yhteystiedot kettunen.pekka(at)telemail.fi ja puh. 040-740 7950

 

Varapuheenjohtajana

Pekka J Ripatti,

yhteystiedot pekka.j.ripatt(at)gmail.com, p. 040-5671104

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan varsinaisesta toimesta ja tekee ehdotukset kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Puheenjohtaja

kirkkoherra Jukka Reinikainen, yhteystiedot jukka.reinikainen(at)evl.fi, puh. 050-3747723

 

Varapuheenjohtaja

Marja Kauppinen, yhteystiedot: marja.kauppinen2(at)gmail.com, puh. 0400-548830

Johtokunnat

Seurakunnassamme on diakonian ja kasvatuksen johtokunnat.

Johtokunnat osallistuvat käytännön toiminnan suunnitteluun yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa.