Päätöksenteko

Seurakuntamme hallintoelimissä vaikutetaan

Seurakuntalaiset voivat tehdä aloitteita lähettämällä kirjeen tai sähköpostia seurakuntaan kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Aloite voi edetä asiasta riippuen aina kirkolliskokoukseen saakka.

Johtokuntien, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksen jälkeen 14 - 30 päivää. Pöytäkirjoja voi käydä lukemassa kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osa on esillä kotisivuillamme.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on valinnut  jäsenet kirkkoneuvostoon ja työalojen johtokuntiin. Se myös päättää seurakunnan veroprosentin, hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman, vahvistaa tilinpäätöksen, perustaa virat  ja tekee rakentamispäätökset.

Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Seurakuntalaiset äänestävät kirkkovaltuustoon valittavat henkilöt  joka neljäs vuosi.  Nykyiseen Kontiolahden seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 27 jäsentä. Nyt toimivan valtuuston toimikausi on 2023–2026. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2026.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan varsinaisesta toimesta ja tekee ehdotukset kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Johtokunnat

Seurakunnassamme on yhteensä neljä työalakohtaista johtokuntaa; diakonian johtokunta, kasvatuksen johtokunta, lähetystyön johtokunta ja jumalanpalveluselämän ja musiikkityön johtokunta.

Johtokunnat osallistuvat käytännön toiminnan suunnitteluun yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa.

Seurakunnan toimintojen, hallinnon ja palvelujen rakenne ja suhteet.
Organisaatiokaavio. Klikkaamalla kuvaa se aukeaa suuremmaksi.