Tila- ja maksimihenkilömäärärajoitteet Kontiolahden seurakunnan tiloissa poistuvat 2.6.2021

(kts. alla erillinen ohjeistus Kontiolahden konfirmaatioihin)

 Itä-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut antamansa päätöksen koskien yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoittamista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Päätös tuli voimaan 2.6.2021 klo 17.

Päätös on tässä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911135Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

IS-AVI katsoo, että yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoittaminen sen toimialueella ei ole enää välttämätöntä näillä alueilla.

Aluehallintovirastot saivat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauskirjeen yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten purkamisesta 27.5.2021. Ohjauskirje liittyy toimenpidesuosituksiin koronaepidemian leviämisen estämiseksi. STM ei enää ohjaa rajoittamaan yleisötilaisuuksia epidemian perustason alueilla. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella epidemiatilanne on rauhallinen ollen vakaasti perustasolla Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Myös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla epidemia on perustasolla, mutta tilanne on epävakaampi ja alueen arvion mukaan voimassa oleva rajoituspäätös hyvä.

 

Epidemian perustasolla STM suosittelee, että epidemian aikana omaksutut käsi- ja hengitystiehygieniaa, kasvomaskin käyttöä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista koskevat käytännöt jatkuvat. Lisäksi suositellaan, että toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus ylläpitää riittäviä etäisyyksiä. Ohjeessa ei kuitenkaan enää määritellä erikseen, mitkä ovat riittäviä etäisyyksiä.

 

Yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevat tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetyt turvallisuusvelvoitteet. Tuon pykälän mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai   osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen hallinnasta vastaavan toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että:

 

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

 

Tilojen hallinnasta vastaavan toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

 

Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetyt velvollisuudet koskevat tilojen hallinnasta vastaavia uskonnollisia yhdyskuntia. Ne eivät kuitenkaan koske yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

 

Pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eivätkä ne saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

 

Alustavia johtopäätöksiä Kuopion hiippakunnan seurakunnille

 

Kuopion hiippakunnan seurakuntien jumalanpalveluselämässä ja kirkollisissa toimituksissa on jo vakiintuneesti käytetty ns. sektorimallia, jossa pyhät toimitukset toimitetaan terveysturvallisesti käyttäen hyväksi kunkin kirkkotilan kokoa ja pohjaratkaisua. AVI:en päätökset eivät tuo siten merkittäviä muutoksia. Mielestäni seuraavat näkökohdat on hyvä ottaa huomion erityisesti seurakunnan jumalanpalveluselämää järjestetäessä.

 

 1. Jumalanpalveluselämässä (ml. kirkolliset toimitukset) ei ole enää oikeudellisia tai muita perusteita yksityiskohtaisille lukumäärärajoituksille. Nämä on todettu kumotuiksi jo aiemmassa viestissä.
 2. Jumalanpalveluselämä järjestetään yhä terveysturvallisesti ottamalla huomioon edellä mainitut STM:n suositukset perustason alueille sekä tartuntatautilain 58 c §:ssä mainitut asiat (mahdollisuus käsihygieniaan, ohjeistus, riittävät etäisyydet, pintojen puhdistus)
 3. ”Riittävät etäisyydet” riippuvat ennen muuta siitä, miten ahtaasti tai väljästi penkkirivit on järjestetty kirkkoon. Luontevaa on, että esimerkiksi vain joka toinen penkkirivi on käytössä. Myös parvet voivat olla käytössä.
 4. STM:n ohjeessa mainitaan maskien käyttö suosituksena, ja tämän suosituksen mukaan on hyvä pyrkiä toimimaan.
 5. Seurakuntien tulee kaikin tavoin pyrkiä siihen, että nyt vallitsevassa tilanteessa ketään ei tarvitse käännyttää pois kirkon ovelta.

 

Joissakin seurakunnissa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että suntio ja/tai vapaaehtoisia on kirkon ovella toivottamassa ystävällisesti tervetulleeksi ja ohjaamassa sopivalle paikalle.

 

Rippikoulusta on annettu 9.4.2021 ohje, eikä tähän ole täydennettävää. Konfirmaatiossa noudatetaan kesällä voimassa olevia ohjeita, kuten on todettu. Mikäli kirkkotila on pieni, voidaan tarvittaessa järjestää myös yhdelle opetusryhmälle kaksi erillistä konfirmaatiota.

Konfirmaatiot

Kontiolahden seurakunnassa on tällä erää päätetty, että konfirmaatioon konfirmoitava saa kutsua 10 henkilöä. Näin myös isojen  rippikouluryhmien osalta voimme pitää vain yhden konfirmaation ja väkimäärä jää alle 300 henkeä kirkossamme. Näin voimme taata riittävän etäisyyden (edelleen voimassa)  ja myös ehtoollisen turvallisen jaon. Seurakuntalaiset nauttivat ehtoollisen seisten. Ehtoolliselle kutsutaan ns. sektori kerrallaan. Turvavälit tulee pitää ehtoolliselle tullessa ja sieltä poistuttaessa. Alttarilla on merkitty valkoisella liinalla ehtoollisen jakopaikat.

 

Lisätietoja: Jukka Reinikainen, kirkkoherra p. 050-3747 723

 

Yleiset KORONA-ohjeet

 

Kontiolahden seurakunnan omaa ohjeistusta päivitetään jatkuvasti. 

Kokoonnumme ja toimimme voimassa olevien AVI:n ohjeistuksien mukaan.

Toimintaan osallistuvan tulee muistaa seuraavia asioita:

Käyttää suojamaskia ja pitää turvavälit 2 metriä. Ilmoittaa välittömästi myös seurakuntaan, jos on saanut koronatartunnan.

Muita perusohjeita

 • Seurakunnassa on vahva maskisuositus siellä asioiville, sekä kirkollisiin toimituksiin osallistuville. Seurakunnan tiloissa on jaossa maskeja sitä tarvitseville
 • Flunssaoireisena ei tulla mukaan toimintaan. Päiväkerhoissa toimimme muun varhaiskasvatuksen ohjeistuksen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei päiväkerhoon voi tulla, jos on nenä vuotaa (allergista tai flunssaa) tai on yskää tai muita flunssan oireita. Flunssa- tai allergiaoireista lasta emme siis ota kerhoon toistaiseksi.
 • Käsien pesu ja desinfiointi toimintaan tullessa ja lähtiessä. Seurakunnan tiloissa on esillä desinfiointiaineita
 • Emme kättele toisiamme
 • Pyrimme pitämään turvavälejä. Ymmärrämme, että lasten ryhmissä tämä on haasteellista ja siksikin on tärkeää jäädä kotiin, jos on vähänkään flunssaoireita.
 • Yskiminen ja aivastaminen nenäliinaan tai hihaan
 • Seurakunnalla tehostetaan pintojen siivousta/desinfiointia
 • Työntekijämme eivät tule töihin flunssaoireisena

Jumalanpalvelukset

Suoratoisto-mahdollisuus joka sunnuntai www.youtube.com/kontiolahdensrk, suora lähetys kirkosta alkaa kello 9.58.