Kirkkohallituksen määrittämät virkatodistusmaksut 1.1.2020 alkaen

 

Kirkkohallituksen tekemässä uudessa maksupäätöksessä on huomioitu sekä Suomen ev.-lut. kirkon ja maistraattien veloittamien maksujen yhtenäistäminen, että kirkonkirjojenpitoon liittyvä uudistus.
Kirjuri-jäsentietojärjestelmän uuden toiminnallisuuden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Tänä aikana osa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista laaditaan keskitetyksi uutta
KirDi-toiminnallisuutta hyödyntäen. Osa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista laaditaan taas siten, että kokonaisuuteen liittyvät todistukset tilataan erikseen jokaisesta tarvittavasta seurakunnasta.

Kaksi eri tapaa laatia todistuksia on huomioitu myös todistusten hinnoittelussa.

 

Todistuksista perittävät maksut
1.         

A)   Kirjurin KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta veloitetaan päähenkilön osalta 45 € ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 €. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

B)   Todistuksesta veloitetaan 9€, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä tai jos tietoa haetaan kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolin tietoa tai kirkollista toimitusta.

          
            Todistuksesta veloitetaan 30€ jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista, eikä kyseessä
            ole todistuksen päähenkilön yksittäisestä avioliitto-, muutto- tai kuolin tiedosta tai kirkollisesta
            toimituksesta. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin
            kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen hinta.

 2.       

Elää -todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta veloitetaan 9€.

 3.      

Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9€.

 4.      

Kirkonkirjojen tietoihin perustuvasta, aiemmin laaditun todistuksen kopiosta veloitetaan 9€.

 

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut 1.1.2020 alkaen

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksuna on 45€. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20€ jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Kuvatiedostoista veloitettavat maksut


Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan perusmaksuna 45€. Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20€ jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9€ kuvalta. Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan Kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja.

Toimitusmaksu

Lisäksi peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50€, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50€. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5€.