Kirkkolain muutoksen myötä on seurakunnan asiakirjat pidettävä nähtävillä nähtävilläoloajan puitteissa tietoverkossa.

 

Ei nähtävillä oltavia päätöksiä.