Toimintakertomus v. 2017

Juhlavuosi 2017

Vuosi 2017 jää historiaan juhlavuotena. Kirkollinen Reformaation 500- juhlavuosi ja Suomen Itsenäisyyden 100 – vuotisjuhla leimasivat koko vuoden kulkua.

Luterilaisuuden alku osui lokakuun 31. päivään 1517, jolloin oppi-isä Martti Luther naulasi kuuluisat 95 teesiään Wittenbergin linnankirkon oveen. Nyt vuosisatojen päästä voimme tarkastella mitä nämä kirkolliset ja historialliset tapahtumat ovatkaan vaikuttaneet Pohjoisen Euroopan luterilaisille kansoille - Pohjoismaille, Baltiaan ja Saksaan. Luterilaisuuden hedelmiä ovat olleet suomalaisen kansanluonteen muokkaaminen, halu oppia uutta ja halu maallisissa tehtävissä nähdä oma kutsumus ja tehtävä Jumalan luomassa maailmassa. Koulutus, ajatuksen vapaus, äidinkielen korostaminen, ahkeruus ja musiikin korostaminen ovat olleet luterilaisille kirkoille aina tärkeitä asioita. Luterilaisia on tällä hetkellä maailmalla noin 72 miljoonaa. Suomen luterilainen kirkko noin 4 miljoonalla jäsenellä on siis siinä mittakaavassa iso kirkkokunta.

Reformaation juhlavuotta vietettiin monin tavoin seurakunnassamme. Koulut, yhteisöt ja kaikki seurakunnan työmuodot pitivät oman strategiamme mukaisesti luterilaisuuteen liittyviä teemoja esillä ja opettivat niistä. Joensuun rovastikunta ja Kuopion hiippakunta piispan johdolla oli myös aktiivisesti tuomassa asiaa laajalle yleisölle. Kirkkotie-lehti ja seurakuntien oma tiedotus toivat asiaa monipuolisesti esille. Luterilaisuuden hedelmät ajassamme ja uskomme perusta on syytä nostaa aika ajoin esille. Luterilainen usko on muokannut pitkälti juuri sitä mitä olemme suomalaisia tänään.

Suomen Itsenäisyyden juhlavuosi toteutui Kontiolahdella yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa. Kontiolahden kunta panosti vuoden aikana monipuolisesti juhlaan tilaisuuksin ja juhlin. Itsenäisyyden juhlakuusi istutettiin kirkonmäelle lokakuussa. Varsinainen juhlapäivä 6.12.2017 toteutui Kontiolahdella yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa. Juhlamessu, seppelpartiot, sankarihautausmaan sankarivartio sekä juhlakahvit ja konsertti kirkossa olivat maakunnallisestikin merkittävä ja hyvin julkisuudessakin esillä.

 

Yhteistyötä

Vuoden 2017 aikana Kontiolahden seurakunta on ollut mukana monessa alueen kirkollisessa yhteistyöhankkeessa. Rovastikunnallinen keskusrekisterihanke eteni ja vuoden aikana yhteensä 13 eri alueen seurakunnallinen yhteistyöhanke ”Siun seurakunta” tuli päättäjille tutummaksi. Selvityskonsultti Matti Perälä kävi puhumassa hankkeesta luottamushenkilöille ja työntekijöille, ja hankeen ohjausryhmän työskentelyä johti lääninrovastin tehtävässä allekirjoittanut. Kirkkoneuvosto päätti lokakuussa jatkaa neuvotteluja ja olla mukana hankkeen seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Pohjois-Karjalan seurakuntien edellytykset jatkaa vahvana maakunnassa tarvitsee jatkossa myös leveämpiä hartioita. Vaikka osa seurakunnista, kuten Kontiolahti pärjää vielä oikein hyvin taloudellisesti ja työvoiman suhteen, on kaikkien etu, että alueen asukkailla on yhtäläiset kirkolliset palvelut jatkossakin. Tämä voi tarkoittaa myös solidaarisuutta köyhempiä seurakuntia kohtaan.

 

Rakennushankkeet ja väistötilat

Vuoden 2017 aikana uuden seurakuntakeskuksen rakennuspaikaksi varmistui nykyinen keskustan Keskuskatu 26 oleva rakennustontti. Neuvotteluja käytiin myös kirkon läheisyydessä olevien tonttien hankinnasta. Nyt valittu paikka on historiallinen ja se on jatkossakin keskellä kirkon ydinkeskustaa. Toivottu luonteva yhteys kirkkoon ei nyt toteudu, mutta uuden seurakuntakeskuksen suunnittelussa voimme vastata paremmin tulevaisuuden tilatarpeisiin seurakunnassa. Vanhan seurakuntatalon purkupäätös nopeutti seurakuntatalon tilan tyhjentämistä ja seurakunnan työtilat, virastot ja yhteiset tilat siirrettiin kesän ja alkusyksyn aikana Lehmon seurakuntakodille (kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto) ja vanhaan pappilaan (muut työalat ja työntekijät, lapsityön toimitilat) sekä kirkon huoltorakennukseen (suntiot ja vahtimestarit). Seurakunnan arkistolle löydettiin myös väistötila kunnan alueelta. 1. adventin aattona järjestetyssä irtaimiston huutokaupan yhteydessä toimitettiin myös seurakuntatalon kirkollisesta käytöstä poisottojuhla. Seurakuntatalo on vuosikymmenien aikana ollut tuhansien tapahtumien ja juhlien pitopaikka. Tuhannet ihmiset ovat viettäneet siellä elämänsä tärkeitä hetkiä ja juhlia. Vuoden loppuun mennessä seurakunnallinen toiminta on selkiintynyt ja ihmiset alkavat löytää uusiin toimintapaikkoihin. Uusia kokoontumispaikkoja ovat myös Kotiseutukeskus ja Ystävän kammarin tilat.

 

Jukka Reinikainen
kirkkoherra


• Tilinpäätös 2017 (2739 kb) »