Hoitamattomien hautojen menettely Kontiolahden hautausmailla

Kontiolahden seurakunnan hautausmailla on ryhdytty Kirkkolain 3 luvun 33 § 3 mom. mukaiseen kuulutusmenettelyyn sellaisten hautojen osalta, jotka vaikuttavat hoitamattomilta.

Kuulutus hoitamattomista haudoista, 2024

Lista vuonna 2024 hoitamattomina kuulutetusita haudoista

Lisätitoja Kontiolahden huatausmaista hautausmaat sivulla.

Uutislistaukseen

Piispa Jari Jolkkosen kirje seurakunnille

Piispainkokous hyväksyi ti 12.3.2024 istunnossaan esitysluonnoksen kirkolliskokoukselle muuttamisesta kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen ja vihkimiskäytännön luomiseksi.

Asiaan liittyen piispa Jari Jolkkonen on lähettänyt oheisen kirjeen. Se on tarkoitettu kirkkoherroille, papistolle ja seurakunnille.

 

Kuopion hiippakunnan seurakuntien kirkkoherroille, papeille ja seurakunnille

 

Piispainkokous hyväksyi istunnossaan 12.3.2024 esitysluonnoksen kirkolliskokoukselle kirkkojärjestyksen muuttamisesta kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen ja vihkimiskäytännön luomiseksi. Kannatin esitystä. Jätin pöytäkirjaan perusteluja koskevan lausuman.

Esitys lähtee Kirkon laintarkastustoimikuntaan lausunnolle ja palaa piispainkokoukseen. Sen jälkeen se nykyisen suunnitelman mukaan etenisi kirkolliskokouksen käsittelyyn, jolle asian lopullinen ratkaisu kuuluu.

Piispainkokouksen päätöksessä on siten kyse asian valmistelusta. Sen johdosta pappien ja seurakuntien oikeudet ja velvollisuudet pysyvät tässä vaiheessa ennallaan. Kirkko pitää vallitsevan oppinsa mukaan avioliittoa yhden miehen ja naisen välisenä. Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä osapuolina ovat nainen ja mies. Pappisvihkimyksessä pappi lupaa noudattaa kirkon lakia ja järjestystä.

Pappi ei siten voi toimittaa kirkollista avioliittoon vihkimistä, kun osapuolina on kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä, mutta hän voi tukea kihlaparia kaikilla muilla sopivilla tavoilla, myös toimittamalla vapaamuotoisen rukoushetken. Edellisen johdosta on johdonmukaista, että tässä vaiheessa kirkko- ja seurakuntaneuvostoihin ei tuoda esityksiä seurakunnan tilojen käyttämisestä samaa sukupuolta olevien vihkimisiin.

Samalla rohkaisen tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia lähimmäisiämme ja heidän hengellistä elämäänsä kaikilla sopivilla tavoilla. Yhtenä esimerkkinä toimii Joensuun seurakunnan kanssa sovittu toimintamalli sateenkaarikristittyjen tukemisesta.Valmistelimme mallin yhdessä Joensuun ev.lut. seurakunnan ja paikallisen sateenkaariyhteisön kanssa.

Pidän tärkeänä, että pappi toimii kaikissa tilanteissa ja kaikissa asioissa kirkon lain ja järjestyksen mukaisesti. Tähän kehottaminen on velvollisuuteni: ”Tahdon noudattaa kaikessa kirkon lakia ja järjestystä ja vakavasti kehottaa ja velvoittaa hiippakunnan pappeja samoin tekemään.” Samalla jatkan mielelläni asiasta keskustelua yhdessä teidän kanssanne. Uskon, että kirkkolainsäädäntö muuttuu tässä asiassa. Silloinkin tulen edellyttämään, että toimitaan yhteisten pelisääntöjen mukaan.

Hyvän Jumalan siunausta toivottaen, Jari Jolkkonen Kuopion hiippakunnan piispa

21.3.2024 12.11