Lähetysjärjestöt

Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan liittyviä linkkejä:

Suomen Lähetysseura

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Suomen Pipliaseura

Medialähetysjärjestö Sanansaattajat

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä

Kirkon Ulkomaanapu