Kirjeet rippikoululaisille

Tähän tulee sysksyllä 2018 rippikoulukirje ja hakemus rippikouluun.