Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa

Kontiolahden seurakunnan lapsityöllä ja kunnan varhaiskasvatuksella on pitkät perinteet yhteistyöstä. Seurakunta tukee kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstöä katsomuskasvatuksen toteuttamisessa mm. keskustelemalla työtekijöiden kanssa, lainaamalla materiaalia, vierailemalla lapsiryhmissä ja järjestämällä kirkkohetkiä.

Kunnan erityislastentarhanopettajan kanssa teemme yhteistyötä, häneltä saamme materiaalia ja apua erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaukseen. Ennen esiopetukseen siirtymistä erityislastentarhanopettaja käy vierailulla kerhoryhmissä; tavoitteena on taata mahdollisimman hyvä ja turvallinen esiopetuksen aloitus kaikille kerholaisille.

Seurakunta haluaa olla lasten ja perheiden tukena elämän taitekohdissa, näitä elämään kuuluvia siirtymiä on mm. koulun aloitus. Seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyönä järjestämme joka kevät syksyllä koulutielle lähtevien lasten siunaamiskirkon. Keväällä 2019 kouluun lähtevien siunaamiskirkko oli 22.5 Kontiolahden kirkossa.
 

Yhteistyöllä rakennamme kotien hyvinvointia