Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa

Kontiolahden seurakunnan lapsityöllä ja kunnan varhaiskasvatuksella on pitkät perinteet yhteistyöstä. Seurakunta tukee kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstöä katsomuskasvatuksen toteuttamisessa mm. keskustelemalla työtekijöiden kanssa, lainaamalla materiaalia, vierailemalla lapsiryhmissä, kutsumalla lapsiryhmiä tutustumaan seurakunnan tiloihin ja järjestämällä kirkkohetkiä sekä muita teemallisia tapahtumia.

Kirkkovuoden juhlat ovat oivallinen mahdollisuus välittää kulttuuriperintöa ja tutustua juhlien sisältöön. Varhaiskasvatuksen joulukirkot järjestettiin 18.12.2019 teemalla "Pienikin valo pimeän poistaa". Kunnan varhaiskasvatuksen edustajien kanssa suunniteltiin kirkkohetkien sisältöä ja mietittiin yhdessä myös korvaavaa toimintaa.

Kunnan erityislastentarhanopettajan kanssa teemme yhteistyötä, häneltä saamme materiaalia ja apua erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaukseen. Ennen esiopetukseen siirtymistä erityislastentarhanopettaja käy vierailulla kerhoryhmissä; tavoitteena on taata mahdollisimman hyvä ja turvallinen esiopetuksen aloitus kaikille kerholaisille.

Seurakunta haluaa olla lasten ja perheiden tukena elämän taitekohdissa, näitä elämään kuuluvia siirtymiä on mm. koulun aloitus. Seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyönä järjestämme joka kevät syksyllä koulutielle lähtevien lasten siunaamiskirkon. Keväällä 2020 kirkkohetki jää toteuttamatta, sen sijaan kirkkohetki pyritään järjestämään elokuussa ennen koulun alkua mikäli korona epidemia tilanne sen sallii. 


 

Yhteistyöllä rakennamme kotien hyvinvointia