Kirkkoon liittyminen

Elokuussa 2003 voimaan tulleen uskonnonvapauslain mukaan kirkkoon liittyminen tapahtuu asianomaisen henkilökohtaisella ilmoituksella siinä seurakunnassa, jota vastaavassa kunnassa liittyjällä on kotikuntalain mukainen kotikunta. Henkilö ei saa olla samanaikaisesti kahden tai useamman uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.

Kontiolahden seurakuntaan voi liittyä uutena jäsenenä myös aikuisena. Seurakunnan papisto opastaa aikuisrippikouluun ja mahdolliseen kasteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Kirkosta eroaminen
Uskonnonvapauslain mukaan kirkosta eroaminen tulee tehdä kirjallisesti joko kirjoillaolo seurakuntansa kirkkoherranvirastossa, missä tahansa maistraatissa tai eroilmoituksen voi myös lähettää postitse seurakunnalle tai maistraatille. Eroilmoituksessa tulee olla eroajan henkilökohtainen allekirjoitus.


 

Liity kirkkoon!

Liity kirkkoon -verkkopalvelun kautta voit liittyä kirkkoon helposti.

Liity kirkkoon »