Kuulutus hautapaikoista, joiden hallinta-aika on päättynyt

Kontiolahden Seurakunnan hautausmailla ryhdytty Kirkkolain 17 luvun ja Hautaustoimilain 14 § 3 mom. mukaiseen kuulutusmenettelyyn sellaisten hautojen palauttamiseksi seurakunnan hallintaan, joiden hallinta-aika on päättynyt  2021 ja joita omaiset eivät ole lunastaneet uudelleen.

Kuulutus koskee Kontiolahden seurakunnan kaikkia hautausmaita.

Hautakiven viereen laitettu kolmion mallinen ilmoitus hautapaikan hallintaoikeuden päättymisestä.Haudoille laitetaan ilmoitus hallinta-ajan päättymisestä muovikolmiolla. Kuulutus ja hautaluettelot on lisäksi asetettu nähtäväksi hautausmaan ilmoitustaululle, vuonna 2021 päättyneiden hallinta-aikojen luettelo on merkitty "2021 kuulutus".

Hautaoikeuden haltijan hakemuksesta hautaoikeiden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa (Kirkkolaki 17 luku 2 § ) arkkuhaudassa 10 tai 25 vuotta ja uurnahaudassa 10 tai 15 vuotta hinnaston mukaisella taksalla.

Hautaoikeuden jatkamiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä Kontiolahden seurakunnan taloustoimistoon 040-7616508 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kontiolahti.taloustoimisto@evl.fi.

Lunastamatta jääneet haudat palautuvat seurakunnalle ilman erillistä ilmoitusta 31.12.2023 ja seurakunta voi menetellä niiden suhteen hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisesti. Hautakivet ovat haudanhaltijan omaisuutta ja ne tulee siirtää 30.6.2024 mennessä, jos hautamuistomerkkiä ei poisteta määräaikaan mennessä siirtyy hautamuistomerkki Kontiolahden seurakunnalle vastikkeetta.

Otamme mielellämme vastaan myös ilmoituksen, mikäli haluatte luopua hautaoikeudesta koskemattomuusajan päätyttyä (20 vuotta viimeisestä hautauksesta).

Tulemme siirtymään joka keväiseen kuulutusmenettelyyn päättyneiden hallinta-aikojen osalta.

Kuulutetut haudat 2022

 

Kontiolahden seurakunnan kirkkoneuvosto

hallinta-aika päättynyt    lunastamattomat haudat palautuvat seurakunnalle     hautakivi poistettava
2018 31.12.2020 30.6.2021
2019 31.12.2021 30.6.2022
2020 31.12.2022 30.6.2023
2021 31.12.2023 30.6.2024