Kuulutus haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt

Kontiolahden Seurakunnan hautausmailla on ryhdytty Kirkkolain 17 luvun ja Hautaustoimilain 14 § 3 mom. mukaiseen kuulutusmenettelyyn sellaisten hautojen palauttamiseksi seurakunnan hallintaan, joiden hallinta-aika on päättynyt 2022 tai sitä ennen ja joita omaiset eivät ole lunastaneet uudelleen.

Kuulutus koskee Kontiolahden seurakunnan kaikkia hautausmaita. Hautakiven viereen laitettu kolmion mallinen ilmoitus hautapaikan hallintaoikeuden päättymisestä.


Haudoille laitetaan ilmoitus muovikolmiolla. Kuulutus ja hautaluettelot on asetettu nähtäväksi seurakunnan internetsivuille sekä luettavissa taloustoimistossa, Keskuskatu 26, avoinna arkisin klo 9-12.


Hautaoikeuden haltijan hakemuksesta hautaoikeiden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa (Kirkkolaki 17 luku 2 §) arkkuhaudoissa 10 tai 25 vuotta ja uurnahaudoissa 10 tai 15 vuotta hinnaston mukaisella taksalla.


Hautaoikeuden jatkamiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä Kontiolahden seurakunnan taloustoimistoon 040 – 761 6508 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kontiolahti.taloustoimisto@evl.fi.


Lunastamatta jääneet haudat palautuvat seurakunnalle ilman erillistä ilmoitusta 31.12.2024 ja seurakunta voi menetellä niiden suhteen hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisesti. Hautakivet ovat hautaoikeuden haltijan omaisuutta ja ne tulee siirtää 30.6.2025 mennessä, jos hautamuistomerkkiä ei poisteta määräaikaan mennessä siirtyy hautamuistomerkki Kontiolahden seurakunnalle vastikkeetta.


Otamme mielellämme vastaan myös ilmoituksen, mikäli haluatte luopua hautaoikeudesta koskemattomuusajan päätyttyä (20 vuotta viimeisestä hautauksesta).

Olemme siirtyneet joka keväiseen kuulutusmenettelyyn päättyneiden hallinta-aikojen osalta.

Kuulutetut haudat 2023 Lista on pivitetty 25.5.2023 tilanteeseen.

Kuulutetut haudat 2022 Listan päivittäminen on meneillään. Listalla on myös hautoja joiden hallinta-aikaa on jatkettu.

Kontiolahden seurakunnan kirkkoneuvosto

 

hallinta-aika päättynyt    lunastamattomat haudat palautuvat seurakunnalle     hautakivi poistettava
2019 31.12.2021 30.6.2022
2020 31.12.2022 30.6.2023
2021 31.12.2023 30.6.2024
2022 31.12.2024 30.6.2025