Ristiäiset – Kaste

Kaste on ilon ja yhteyden juhla. Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Kastetun puolesta rukoillaan ja hänen elämänsä jätetään Jumalan suojeluksen varaan. Kasteen myötä kastetusta tulee oman kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kristillisen kirkon jäsen. Kontiolahden seurakunnassa kastetaan vuosittain noin 100 lasta.

Kontiolahden seurakunnan kastekaava

Kontiolahden seurakunnan kastevirret

Kerran saatu kaste kantaa läpi koko elämän. 

Valtaosa suomalaisista kastetaan vauvoina, yleensä noin kahden-kolmen kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Seurakunnan jäsenille se merkitsee kastetta ja samalla hänet rekisteröidään viralliseen väestöluetteloon. Uuden uskonnonvapauslain mukaan:

● Lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta.

● Jos huoltajat eivät yhdessä sovi asiaa, voi lapsen huoltajana toimiva äiti yksin päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan vuoden kuluessa lapsen syntymästä (Mikäli tuomioistuin on päättänyt huoltajien tehtävistä toisin, noudatetaan ko. päätöstä.)

Pääsääntöisesti kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia. Kotikasteen yhteydessä voidaan toimittaa myös kodin siunaaminen.

Kirkko kastaa kaiken ikäisiä.

Kirkossa kastetaan myös kirkkoon kuulumattomia nuoria, jotka haluavat liittyä kirkkoon esimerkiksi rippikoulun käymisen jälkeen. Kaste toimitetaan ennen konfirmaatiota. Alle 12-vuotias voidaan kastaa, jos ainakin yksi huoltajista on kirkon jäsen. 12-14-vuotiaan kastamiseen tarvitaan hänen kirjallinen suostumuksensa. Ennen aikuiskastetta käydään aikuisrippikoulu. Rippikoulussa käydään läpi elämään, kirkon uskoon ja oppiin liittyviä asioita. Aikuisrippikouluja järjestetään yksityisrippikouluna pyynnöstä.

Pitsikeraaminen lintu, siivet ja pyrstö maalattu vaaleanpunaisella tai sinisellä.
Jokainen kastettava lapsi saa pitsikeramiikasta valmistetun kastelinnun Lehmossa sijaitsevaan kastepuuhun.

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät