Ristiäiset – Kaste

Kaste on ilon ja yhteyden juhla. Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Kastetun puolesta rukoillaan ja hänen elämänsä jätetään Jumalan suojeluksen varaan. Kasteen myötä kastetusta tulee oman kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kristillisen kirkon jäsen. Kontiolahden seurakunnassa kastetaan vuosittain noin 100 lasta.

Kerran saatu kaste kantaa läpi koko elämän. 

Valtaosa suomalaisista kastetaan vauvoina, yleensä noin kahden-kolmen kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Seurakunnan jäsenille se merkitsee kastetta ja samalla hänet rekisteröidään viralliseen väestöluetteloon.

Uuden uskonnonvapauslain mukaan lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta. Jos huoltajat eivät yhdessä sovi asiaa, voi lapsen huoltajana toimiva äiti yksin päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan vuoden kuluessa lapsen syntymästä (Mikäli tuomioistuin on päättänyt huoltajien tehtävistä toisin, noudatetaan ko. päätöstä.)

Kirkko kastaa kaiken ikäisiä.

Kirkossa kastetaan myös kirkkoon kuulumattomia nuoria, jotka haluavat liittyä kirkkoon esimerkiksi rippikoulun käymisen jälkeen. Kaste toimitetaan ennen konfirmaatiota. Alle 12-vuotias voidaan kastaa, jos ainakin yksi huoltajista on kirkon jäsen. 12-14-vuotiaan kastamiseen tarvitaan hänen kirjallinen suostumuksensa. Ennen aikuiskastetta käydään aikuisrippikoulu. Rippikoulussa käydään läpi elämään, kirkon uskoon ja oppiin liittyviä asioita. Aikuisrippikouluja järjestetään yksityisrippikouluna pyynnöstä.

 

Ristiäisten järjestäminen

Ota yhteyttä seurakunnan kirkkoherranvirastoon kasteajan ja -paikan sopimiseksi p. 040 761 6569  (avoinna arkisin klo 9-12)

Kasteesta sopiminen

 • Kasteesta on hyvä sopia ajoissa, mieluimmin jo kolme–neljä viikkoa ennen suunniteltua kastetilaisuutta.

 • Kasteaika on yleensä lauantaina (tai sunnuntaina) iltapäivästä.
 • Kasteen toimittaa pappi. Seurakuntamme pappi ottaa teihin yhteyttä yleensä kastetta edeltävällä viikolla, ja hänen kanssaan voitte sopia kasteeseen liittyvistä asioista.
 • Papille voitte kertoa kastejuhlaan liittyvistä toiveista. Voitte miettiä valmiiksi, mitä haluatte mm. kastettavasta kertoa ja kastevirsiä. Kastekaava ja -virret löytyvät tämän sivuston oikeasta sivupalkista.
 • Kastemekkoja ja kastemaljan saa myös tarvittaessa lainata seurakunnasta maksutta, kannattaa varata jo kasteesta sovittaessa.
 • Mikäli lapsenne kastaa joku muu kuin Kontiolahden pappi, pyydämme teitä ystävällisesti noutamaan kummikirjat, kastetodistuksen ja kastekynttilän kirkkoherranvirastosta osoitteesta Keskuskatu 26, Kontiolahti.

Kastepaikka

 • Kasteen voi järjestää esimerkiksi kotona, kirkossa, seurakuntakeskuksella, Lehmon seurakuntakodissa tai Selkien-Mönnin kappelissa. Kaste voi tapahtua myös jumalanpalveluksen yhteydessä. 
 • Kotikasteen yhteydessä voidaan toimittaa myös kodin siunaaminen.
 • Kastetta varten voitte vuokrata seurakunnan tiloja. Lapsen kasteen yhteydessä tilat ovat maksuttomia Kontiolahden seurakunnan jäsenille.
 • Seurakuntakeskuksessa ja Lehmon srk-kodilla järjestettävissä kahvitilaisuuksissa keittiössä toimivalla henkilöllä tulee olla hygieniapassi. Kokemus laitoskeittiöstä olisi myös suositeltavaa.

Kummit

 • Pääsääntöisesti kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, joista vähintään yksi ev.lut. kirkon jäsen, joka on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu. 
 • Sivukummeiksi käyvät eräiden muidenkin uskonnollisten yhdyskuntien jäsenet. Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina. 
 • Kastava pappi kysyy kummien henkilötunnukset kastekeskustelun yhteydessä lomakkeeseen, tarkistamme kummikelpoisuuden etukäteen. 

Kirkolliset ilmoitukset

Halutessanne

 • Kastettujen nimet julkaistaan Kirkkotie- sekä Pielisjokiseutu-lehdessä.           
 • Kasteen jälkeen lapsen nimi luetaan oman seurakunnan messussa (suorana youtube.com/kontiolahdensrk klo 10 ja 14) kirkossa ja Lehmon seurakuntakodilla teille ilmoitettuna ajankohtana. Kastetun ja hänen perheensä puolesta rukoillaan yhteisessä esirukouksessa.
 • Lapselle ripustetaan oma kyyhky kastepuuhun. Linnun saatte itsellenne 
 • Nimitiedon julkaisemisesta lehdessä, lukemisesta messussa ja lisäämisestä kastepuuhun tulee olla vanhempien kirjallinen lupa: merkintä kastepaperissa.
   
Pitsikeraaminen lintu, siivet ja pyrstö maalattu vaaleanpunaisella tai sinisellä.
Jokainen kastettava lapsi saa pitsikeramiikasta valmistetun kastelinnun Lehmossa sijaitsevaan kastepuuhun.

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät