Haudan hoitosopimukseen ei tälle kaudelle enää voi tilata kukkia

Seurakunta ei ole tehnyt uusia hautojen hoitosopimuksia vuodesta 2015 lähtien. Hautojen hoito on siirtynyt uudelle yrittäjälle hoitokaudella 2024.

Hautojen hoitosopimuksista voi olla yhteydessä Tuomo Kinnuseen. Kivityö T. Kinnunen, puh. 050 534 6684, kivityokinnunen@hotmail.fi. Kesäkukkahoidosta tulee sopia hyvissä ajoin ennen hoitokauden alkua.

Hautojen hoitosopimuksiin ei tälle kaudelle ole enää mahdollista tilata kukkia. Jos istutatte kukat itse, yrittäjältä voi tilata haudan hoidon ja kastelusopimuksen.

Tarvitsette haudan hoitoa sopiessanne hautatunnuksen, jota voi tiedustella taloustoimistosta: kontiolahti.taloustoimisto@evl.fi tai puh. 040 761 6508 (ma-to klo 9 - 12)

Hautausmaat ja viheralueet saatetaan kesäkuntoon juhannukseen mennessä

Pahoittelemme, että hautausmaat ja viheralueet eivät voi olla heti lumien sulettua kaikkialla hoidetut. Painuneita hautoja täytetään ja hoidetaan kuntoon kelien salliessa. Roudan sulaminen vaikuttaa hautojen kunnostamiseen.

Takuuaika on kaksi vuotta hautauksen jälkeen. Seurakunta vastaa hautakiven oikaisusta kaksi vuotta hautauksesta, veloituksetta. Lisäksi seurakunta korjaa vahingon, jos se on aiheutunut seurakunnan toiminnasta. 

Uusi muistomerkki kannattaa tuoda haudalle aikaisintaan juhannuksen aikaan, roudan sulettua ja kun hauta on kunnostettu. Olisi parempi, jos hautamuistomerkki tuotaisiin haudalle vasta yli vuoden kuluttua hautauksesta, kun hauta on ehtinyt painua. 

Hautaoikeuden haltija on vastuussa haudasta, hautakiven oikaisusta ja haudan kukkaistutuksista. Omaisten on huolehdittava haudan jätteiden lajittelusta hautausmaan jätteidenlajitteluohjeen mukaisesti. Lajittelupisteillä on jätteidenlajitteluohjeet.

Kahden vuoden jälkeen ole suoraan yhteydessä urakoitsijaan hautakiven oikaisuasioissa. He tekevät työn, maksua vastaan. Voitte tilata työn esimerkiksi Kiinteistöhuolto Kinnunen p. 050 822 5308, joka laskuttaa teitä tehdystä työstä. Hautakivi on omaisten omaisuutta, sitä voi oikaista itse. Työ tulee tehdä niin, että pohjakiveä oikaistaan. Pohjakiven ja taulukiven väliin ei saa laittaa kiiloja. 

Kevät on ollut kylmä, vedet alkaa olla kytketyt kaikille hautausmaille.
 

Uutislistaukseen

Hoitamattomien hautojen menettely Kontiolahden hautausmailla

20220815_132514_.jpg

Hoitamattomuudesta tiedotetaan haudalle asetetulla valkopohjaisella kunnostuskehotuksella.

Kontiolahden seurakunnan hautausmailla on ryhdytty tarkastelemaan hoitamattomia hautoja. Kontiolahden seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 1.6.2022 päättänyt aloittaa hoitamattomien hautojen menettelyn hautausmailla. Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hoitamattomuudesta tiedotetaan haudalle asetetulla valkopohjaisella kunnostuskehotuksella. Hoitamattomana pidetään hautaa, joka on unohdetun ja hylätyn näköinen. Jos hauta jätetään hoitamatta, se päätyy hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyyn. Omaisilla on vuosi aikaa ryhtyä hoitamaan hautaa. Jos hautaa ei kunnosteta kirkkoneuvosto voi päättää, että hauta palautuu seurakunnalle.

Huomiota kiinnitetään kaatuneisiin ja kallistuneisiin muistomerkkeihin. Kaatumaisillaan olevat ja kallistuneet muistomerkit ovat vaaraksi sekä hautausmaalla vieraileville, että siellä työskenteleville. Muistomerkin kallistuminen johtuu yleensä vinossa olevasta pohjakivestä. Kiven asennussoran uusinta ja pohjakiven oikaisu on tällöin oikea korjaustoimenpide. Vastuu muistomerkin kunnosta ja turvallisuudesta on omaisilla.

Hoitamattomaksi katsotaan myös hauta, jonka kukkapesä on selkeästi hoitamaton eli kukkapesässä kasvaa rikkakasveja ja heinää tai jopa puun taimia. Hoitamaton hauta ei ole sellainen, jossa kukkapesän osuudella kasvaa monivuotista perennaa tai sammalta. Hoidettu hauta on siisti ja huolitellun näköinen, vaikka kukkia ei haudalla olisikaan.

Kontiolahden seurakunnan taloustoimisto auttaa mielellään hautoja koskevissa kysymyksissä, puh: p. 040 761 6508.

1.9.2022 10.53