Uutislistaukseen

Hoitamattomien hautojen menettely Kontiolahden hautausmailla

20220815_132514_.jpg

Hoitamattomuudesta tiedotetaan haudalle asetetulla valkopohjaisella kunnostuskehotuksella.

Kontiolahden seurakunnan hautausmailla on ryhdytty tarkastelemaan hoitamattomia hautoja. Kontiolahden seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 1.6.2022 päättänyt aloittaa hoitamattomien hautojen menettelyn hautausmailla. Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hoitamattomuudesta tiedotetaan haudalle asetetulla valkopohjaisella kunnostuskehotuksella. Hoitamattomana pidetään hautaa, joka on unohdetun ja hylätyn näköinen. Jos hauta jätetään hoitamatta, se päätyy hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyyn. Omaisilla on vuosi aikaa ryhtyä hoitamaan hautaa. Jos hautaa ei kunnosteta kirkkoneuvosto voi päättää, että hauta palautuu seurakunnalle.

Huomiota kiinnitetään kaatuneisiin ja kallistuneisiin muistomerkkeihin. Kaatumaisillaan olevat ja kallistuneet muistomerkit ovat vaaraksi sekä hautausmaalla vieraileville, että siellä työskenteleville. Muistomerkin kallistuminen johtuu yleensä vinossa olevasta pohjakivestä. Kiven asennussoran uusinta ja pohjakiven oikaisu on tällöin oikea korjaustoimenpide. Vastuu muistomerkin kunnosta ja turvallisuudesta on omaisilla.

Hoitamattomaksi katsotaan myös hauta, jonka kukkapesä on selkeästi hoitamaton eli kukkapesässä kasvaa rikkakasveja ja heinää tai jopa puun taimia. Hoitamaton hauta ei ole sellainen, jossa kukkapesän osuudella kasvaa monivuotista perennaa tai sammalta. Hoidettu hauta on siisti ja huolitellun näköinen, vaikka kukkia ei haudalla olisikaan.

Kontiolahden seurakunnan taloustoimisto auttaa mielellään hautoja koskevissa kysymyksissä, puh: p. 040 761 6508.

1.9.2022 10.53