Uutislistaukseen

Kontiolahden seurakunta sai Kirkon ympäristödiplomin vuosille 2022-2026!

Kontiolahden seurakunnassa päätös Kirkon ympäristödiplomin hakemisesta on tehty vuonna 2015.

kirkonympäristödiplomikuva.jpg

Kirkon ympäristödiplomin logo

Kontiolahden seurakunta haki Kirkon ympäristödiplomia ensimmäiselle kaudelle. Seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.12.2021 hyväksynyt Kontiolahden seurakunnan ympäristöohjelman vuosille 2022– 2026.

Auditoinnin tekivät 18.5.2022 Mimma Kuurakka ja Mari Paakkonen.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 18.8.2022 päättänyt lähettää Kontiolahden seurakunnan ympäristödiplomihakemuksen liitteineen kirkkohallitukselle, jotta se myöntäisi ympäristödiplomin Kontiolahden seurakunnalle vuosiksi 2022–2026. Kontiolahden seurakunta on hakenut ympäristödiplomia vuoden 2012 käsikirjan kriteereiden mukaisesti.

Päätös hakemisesta on tehty vuonna 2015, ja sitä on 20.10.2022 jatkettu 2019–2022, joten menettely on diplomin vaatimusten mukainen. Hakemus täyttää kirkon ympäristöjärjestelmän asettamat vaatimukset, joten sille voidaan myöntää Kirkon ympäristödiplomi. Kirkkohallitus puolsi päätösehdotuksessaan, että Kontiolahden seurakunnalle myönnetään Kirkon ympäristödiplomi vuoden 2026 loppuun saakka, päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkon ympäristödiplomin hakuprosessin eteneminen:

Ympäristödiplomin hakuprosessi, kuvan sisältö selitetty kuvan alla tekstimuodossa.

1.11.2022 08.56