Portfoliohaku 2020

Kontiolahden seurakuntakeskuksen taideteosten portfoliohaku

 

HAKU ON PÄÄTTYNYT

Kiitos runsaista ja hyvätasoisista hakemuksista!

 

Kontiolahden seurakunnan portfoliohaulla etsitään taiteilijoita toteuttamaan vuonna 2019 valmistuneeseen seurakuntakeskukseen kaksi pysyvää taideteosta tai teoskokonaisuutta seurakuntasalin pystyikkunoihin ja seinälle. Portfoliohaku on avoin Suomessa toimiville taiteilijoille ja taiteellisille työryhmille.

Seurakuntakeskukseen haetaan taiteellisesti korkeatasoisia, moderneja, rakennukseen, sen tilaan ja henkeen sopivia taideteoksia.

Seurakuntakeskuksessa on seurakunnan toimisto- ja palvelutiloja, ja se on suunniteltu aktiiviseksi kohtaamispaikaksi, joka palvelee seurakunnan omia tarpeiden lisäksi erilaisia ryhmiä lapsista ikääntyneisiin.

Hankinnat toteutetaan Maila ja Eetu Tanskasen testamenttilahjoituksen turvin. Teokset eivät ole hankintalain alaisia julkisia hankintoja.

 

Seurakuntasalin teoskohteet

Seurakuntasalissa järjestetään jumalanpalveluksia, seurakunnan muita tapahtumia sekä esimerkiksi muistotilaisuuksia ja konsertteja. Sali on jaettavissa väliseinällä pieneen ja isoon saliin.

Ikkunateos
Ison salin kolme pystyikkunaa sijaitsevat itäseinällä alttarin takana. Näkymä avautuu suoraan kylän pääkadulle. Ikkunateoksen tulisikin tarjota myös näkösuojaa, pimentämättä kuitenkaan sisätilaa. Taiteilijat voivat ehdottaa sopivaa materiaalia ja toteutustapaa. Aihetta ei ole rajattu.

Seinäteos
Pienen saliin sijoitettavan seinäteoksen paikka on ikkunan vieressä. Teoksen teemana on kierrätystaide tai ekologia, jota viestitään joko aiheen, materiaalin tai molempien kautta.

Seinäteos toteutetaan

– joko uutena, portfoliohaulla valitulta taiteilijalta tilattavana teoksena

– tai seinäteokseksi voi ehdottaa myös jo aiemmin valmistunutta teosta.

 

Teoksen toteutus

Teosten toteuttamiseen on varattu yhteensä noin 15 000 euroa. Summan jakautumisesta teosten kesken päätetään myöhemmin taiteilijavalintojen ja teosneuvottelun yhteydessä.

Tarkempi kuvaus tiloista ja kohteista on liitteessä Kontiolahden_srk_portfoliohaku_kohde-esittely.pdf.

Seurakunta pidättää oikeuden muuttaa teoskohteiden määritelmiä ja ehtoja.

 

Haku

Portfoliohaku tapahtuu verkkolomakkeella

Hakuaika on päättynyt

Haku alkoi 24.8.2020 ja päättyi 20.9.2020 kello 17.

Vain määräaikaan ja hakulomakkeella toimitetut hakemukset huomioidaan. Tarvittaessa voidaan järjestää uusi hakukierros.

 

Kuka voi hakea?

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät taiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla on

– taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus tai ammatillisen kokemuksen kautta saatu pätevyys,

– osoittaa aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla,

– kyky toteuttaa teos itsenäisesti.

 

Hakulomake

– Hakulomaketta ei voi tallentaa. Valmistele sisällöt valmiiksi ja liitä tai kopioi ne lomakkeelle.

– Työryhmän jäsenet jättävät yhteiset liitteet.

– Hakua varten ei tehdä tai hakuun ei liitetä luonnosehdotuksia Kontiolahden seurakuntakeskuksen teoksiksi.

– Taiteilijan valinnan mukaan hakutiedostoja joko säilytetään valintaprosessin ajan, enintään 6 kk, tai ne tallennetaan seurakunnan taiteilijapankkiin. Taiteilijapankkia voidaan hyödyntää hankittaessa seurakuntakeskukseen jatkossa lisää teoksia. Taiteilijoiden tietoja ei välitetä ulkopuolisille.

 

Perustietojen lisäksi lomakkeella pyydetään

Tekstinä lomakekentissä

Hakijan pätevyys -kohdassa voit kertoa tarkemmin esimerkiksi kokemuksestasi vastaavien teosten tai kohteiden toteuttajana. Vapaaehtoinen, pelkkä teksti, maksimi 2000 merkkiä.

– Lyhyt perustelu kiinnostuksestasi kohteen toteutukseen. Mahdollisia ajatuksia ja näkemyksiä siitä, millaisen teoksen toteuttaisit. Kuinka ajatuksesi, materiaalisi tai valmistustapasi pohjalta toteuttamasi teos sopisi kohteeseen? Vapaaehtoinen, pelkkä teksti, maksimi 2000 merkkiä.

 

Erillisinä liitetiedostoina

ANSIOLUETTELO / CV. Maksimipituus 3 sivua / taiteilija tai työryhmän jäsen. Pdf-, docx- tai doc-tiedostona (maks. 10 Mt).

PORTFOLIO. 3–6 teoksen esittely pdf-tiedostona. Maksimipituus 6 sivua / taiteilija tai 2 sivua / työryhmän jäsen (maks. 20 Mt). Kuvien lisäksi teostiedot, erityisesti koko, materiaali ja valmistustekniikka, sekä mielellään lyhyt esittelyteksti. Esittele jo toteutettuja teoksia, menetelmiä, ideoita tai ajatuksia, joiden katsot soveltuvan haettavaan kohteeseen. Kontiolahden seurakuntakeskuksen teoshakuun liittyviä luonnoksia ei pidä tehdä tai liittää hakuun.

 

Mikäli seinälle tarjotaan valmista teosta:

– Voit tarjota enintään kolmea teosta.

– TEOSESITTELY jokaisesta teoksesta erikseen pdf-tiedostona (maks. 20 Mt ja neljä sivua), sisältäen:

 • Kuvaus teoksesta, sisältäen selostuksen materiaaleista ja valmistusmenetelmästä sekä ripustustavasta., mitat ja paino, valmistusvuosi, näyttelyt, tapahtumat ym. joissa teos on mahdollisesti ollut esillä.
 • Kustakin teoksesta enintään kolme yleiskuvaa ja tarvittaessa kolme yksityiskohtakuvaa.
 • Teoksen verollinen kokonaishinta.

 

Valinta

Taidehankinnoista päättää seurakunnan nimeämä työryhmä, johon kuuluu edustajia seurakunnasta, rakennuksen suunnitelleesta arkkitehtitoimistosta sekä taidekentältä.

 • Jukka Reinikainen, Kontiolahden seurakunnan kirkkoherra
 • Päivi Kekäläinen, Kontiolahden seurakunnan taidekoordinaattori,
  lasitaiteilija, TaM, Ornamon, Taiteilijat O:n ja Helsingin taiteilijaseuran jäsen.
 • Kontiolahden seurakunnan sisustus- ja taidetoimikunnan muut jäsenet:
  Ruut Hurtig, Kontiolahden seurakunnan 2. seurakuntapastori
  Marja Kauppinen
  Anneli Parkkonen, Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
 • Tuija Hirvonen-Puhakka, kuvataiteilija YAMK, Joensuun Taiteilijaseura ry:n puheenjohtaja
 • Ilkka Kärnä, arkkitehti

 

Portfolioiden perusteella valitaan taiteilijat tai taiteilijatyöryhmät, joiden kanssa neuvotellaan teosten toteutuksesta annetuissa rajoissa ja budjetissa.

Valintaperustelut: Valinnoissa painotetaan taiteellista tasoa, teknisten vaatimusten hallintaa sekä kykyä toteuttaa työ itsenäisesti.

Valinnoista tiedotetaan Kontiolahden seurakunnan verkkosivuilla.

Valittuihin taiteilijoihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Heiltä tilataan teosluonnos korvausta vastaan ja sovitaan teoksen toteuttamisesta, aikataulusta sekä sopimuksesta.

Teoskorvaus maksetaan laskutusta vastaan.

 

Aikataulu

Hakuaika alkoi 24.8.2020 ja päättyi 20.9.2020 kello 17.

Taiteilijavalinnat tehdään syyskuun lopussa, jonka jälkeen valittuihin taiteilijoihin otetaan yhteyttä.

Toive teosten käyttöönotosta:

 • Ikkunateos viimeistään 2021 alkuvuodesta.
 • Seinäteoksen viimeistään 2021 alkuvuodesta.
 • Mikäli seinälle hankitaan olemassa oleva teos, sen asentaminen paikoilleen vuoden 2020 puolella.

 

Lisätietoja:

Kontiolahden seurakunnan taidekoordinaattori
Päivi Kekäläinen, paivi.kekalainen@evl.fi

 

 

 

 

Portfiliohakuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

 

Mitä materiaalia seurakuntasalin seinät ovat? Ja mitä niihin voi kiinnittää?

 

– Sisäseinät ovat tasoitettua ja maalattua betonia, ja niihin voi kiinnittää painaviakin teoksia.

– Salin ikkunat Keskuskadulle ovat 3-kertaisia umpiolasielementtejä, karmit polttomaalattua alumiinia. Ikkunasyvennykset ovat tasoitettua ja maalattua betonia.

 

 

 

Lisätietoja:

Kontiolahden srk taidekoordinaattori
Päivi Kekäläinen,
paivi.kekalainen@evl.fi

 

Tilojen ja kohteiden tarkempi kuvaus: Kontiolahden_srk_portfoliohaku_kohde-esittely.pdf