Tietosuoja

Tietosuoja


EU.n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä.
Kontiolahden ev.lut seurakunta toimii rekisterinpitäjänä asiakaspalvelumme edellyttämissä järjestelmissä.

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoitusta kuvaava dokumentti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet käyvät ilmi kunkin tietosuojaselosteen lopussa. Tiedon korjaamista pyydetään kirjallisesti saapumalla kirkkoherranvirastoon Keskuskatu 26, 81100 Kontiolahti.
Asiakastyössämme käytettävien tietojärjestelmien tietosuojaselosteet ohessa liitetiedostoina.

Tältä sivulta löydät Kontiolahden seurakunnan tietosuojaselosteet

 


• Kirjuri-jäsenohjelman tietosuojaseloste (27 kb) »
• Luottamushenkilörekisterin tietosuojaseloste (98 kb) »
• Taloushallinnon tietosuojaseloste.doc.pdf (83 kb) »
• Kiinteistöhallinnon tietosuojaseloste (80 kb) »
• Musiikkityön ja aikuistyön tietosuojaseloste (66 kb) »
• Palvelussuhderekisterin tietosuojaseloste (426 kb) »
• Hautaustoimen tietosuojaseloste (77 kb) »
• Kasvatuksen tietosuojaseloste (66 kb) »
• Diakonia- ja lähetystyön tietosuojaseloste (262 kb) »