Toimintakertomus v. 2015

Kirkkoherra Jukka Reinikaisen katsaus vuoteen 2015.

Osaava henkilökunta

Suomalainen seurakuntaelämä on vuosikymmenien saatossa kehittynyt muuhun maailmaan nähden hyvin työntekijäkeskeiseksi kirkoksi. Seurakunnan perustehtäviin on usein perustettu virkoja ja niihin on valittu ja palkattu hyvin koulutetut ammatti-ihmiset. Seurakuntalaisilta kerätystä kirkollisverosta, joka on Kontiolahdella ollut vuosikausia 1,5 %, menee yli 60 % seurakunnan kokoaikaisiin ja kausiluontoisiin työntekijöiden palkkaukseen.

Näin suuressa panostuksessa työntekijöiden on tietenkin syytä kiinnittää huomiota seurakuntavirkoihin valittavien ihmisten rekrytointiin ja heidän valintoihinsa. Seurakunnan virkoihin valitettaessa luottamushenkilöt ovat onnistuneet valitsemaan osaavaa henkilöstöä. Kontiolahden seurakunnan työntekijät ovat monella tavalla osaavia ammatti-ihmisiä. He tekevät sitä kristillisistä kasvatus, julistus ja diakoniatyötä, johon kristillinen seurakunta on tässä ajassa ja maailmassa kutsuttu.

Vuoden 2015 aikana pitkäaikainen talouspäällikkö Asko Väätäinen jäi ansaitulle eläkkeelle. Uusi talouspäällikkö Soile Luukkainen saatiin onnistuneesti rekrytoitua ja valittua. Syksyn alettua hän on hoitanut seurakuntamme taloutta. Luottamushenkilöiden ja seurakunnan johdon yhteinen haastattelutilanne sai hakijoista esille juuri niitä asioita, joita tällä kertaa tähän virkaan oli jo ennalta asetettu. Vuoden 2015 aikana myös erityisesti musiikkityö on saanut tulta siipiensä alle. Kaksi uutta ja motivoitunutta kanttoria ovat nostaneet Kontiolahden seurakunnan jo ennestään vahvan musiikillisen vireen uudelle tasolle. Näihinkin virkoihin tehdyissä valinnoissa on maltettu pitää rima tarpeeksi korkealla ja on luotettu siihen, että hyvämaineinen seurakunta saa ja voi myös olettaa saavansa hyvätasoisia ammatti-ihmisiä omiin tehtäviinsä.

 

Seurakuntalaisille lisää tehtäviä tulevaisuudessa

Vuoden 2015 aikana kokonaiskirkossamme on vahvistunut samalla halu vahvistaa seurakuntalaisten vapaaehtoistyön määrää. Seurakunnan talouden kasvun hiipuessa on tarkasteltava myös sitä tosiasiaa, miten jatkossa saamme hoidettua seurakunnan ja samalla myös seurakuntalaisten perustehtävät Kontiolahdessa. Vapaaehtoisten määrän kasvu ja heidän työpanoksensa tulevat jatkossa olemaan monen seurakunnan niistä harvoista ilmaisista vaihtoehdoista, jolla pitää seurakunta vielä jatkossakin elävänä kristillisenä yhteisönä.

Samaan aikaan Joensuun rovastikunnan 16 seurakuntien edustajat ovat lähteneet yhdessä miettimään miten säilyttää luterilainen kirkko elinvoimaisena uskonyhteisönä koko Pohjois-Karjalan alueella.

”Tulevaisuus omissa käsissämme” – rakenneilta joulukuussa 2015 kokosi noin 80 seurakunnan päättäjää, luottamushenkilöä ja työntekijää rakentamaan yhdessä elinvoimasta luterilaista kansankirkkoa. Kirkon rakentaminen ja kehittäminen on aina pohjimmiltaan kiinni seurakuntalaisten omista haluista ja arvostuksista. Jos seurakuntalaisilla ei tällä alueella ole halua rakentaa omaa kirkkoa ja vahvistaa kristillisyyttä, ei sitä kukaan tee myöskään meidän puolestamme.

 

Iloja ja suruja

Kontiolahden seurakunnan väkimäärä on vuosia kestäneen ripeän kasvun jälkeen tasaantunut mutta silti vahvistunut. Vuonna 2015 väkimäärä nousi 4 henkilöllä jäsenmäärän ollessa vuoden lopussa 11 494 (vuonna 2014 /11 490).

Seurakunnan alueen muuttovoitto oli 29 (vuonna 2014/ 64). Kasteita oli vuoden aikana 142 (vuonna 2014/ 172). Kirkollisia vihkimisiä oli 39 (vuonna 2014 37). Vuoden aikana kuoli 76 (vuonna 2014 / 79) seurakuntalaista. Seurakuntaan liittyi 25 (vuonna 2014/ 27) jäsentä ja seurakunnasta erosi 107 (vuonna 2014/ 171) jäsentä.

Loppukatsaus

Suomen kirkko satsaa kirkon työntekijöiden koulutukseen ja sen hyvinvointiin. Seurakunnan verovaroilla saadaan seurakuntiin palkattua ammattitaitoisia ihmisiä. Osa tästä verokertymästä koituu myös oman seurakunnan nuorison työllistämiseen.

Kontiolahden seurakunta onkin oman alueen suurin nuorten kesätyöllistäjä. Näin nuorista vastuunkantajista kasvaa jatkossa tulevia seurakunnan ammatti-ihmisiä.

 

Jukka Reinikainen

kirkkoherra

 


• Tasekirja 2015 (2021 kb) »
• tilinpäätöksien vertailu tietoja 2009 - 2015 (887 kb) »