Kokousten aikataulu

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat avoimia, tervetuloa kuuntelemaan. 

 

Kirkkovaltuuston kevään kokouksia:

- kirkkovaltuuston kokous11.2.2020 klo 18. seurakuntakeskuksella, hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokousedustajien vaali

- kesäkuussa tilinpäätös kokous

 

Kirkkoneuvoston kokoukset ovat suljettuja. Pöytäkirjat ovat julkisia.

 

Kirkkoneuvosto voi päättää kokousaikataulusta etukäteen (kirkkoneuvoston ohjesääntö § 4). Johtoryhmän valmistelun perusteella kevään 2020 kirkkoneuvoston kokoukset järjestetään seuraavasti:

Kokousten asioita ja aikataulu

 

Kirkkoneuvosto to 27.2.2020

Lastenohjaajien lomautukset vuonna 2020

Talousarvioylitykset 2019

Ryhmäpalkitsemistoimikunnan esitykset

Hirvirannan leirikeskuksen suunnittelutoimikunnan valitseminen

Johto- ja ohjesääntöjen päivitys (uusi kkolaki/kkojärjestys)

Yhteistyötoimikunnan kokoukset

 

Kirkkoneuvosto 31.3.2020

Tilinpäätös vuodelta 2019

Seurakunnan edustajien valinta vuosikokouksiin

Vuosilomajärjestyksen vahvistaminen ja lomarahavapaan antaminen

Hautausmaakatselmuksen suorittaminen

Diakoniaviranhaltijan viran aukijulistaminen

hautausmaan kivetys ja muistomerkki uurna-alueelle

Johto- ja ohjesääntöjen päivitys (uusi kkolaki/kkojärjestys)

 

Kirkkoneuvosto 12.5.2020

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

Arvioinnin johtokunnan kertomus vuodelta 2019

Talousarvioraami

Veroprosentti vuodelle 2021

Lastenohjaajien lomautus 2020

Hautausmaa asiat

kirkkoherranviraston toimistosihteerin toimen tai viran täyttö

Johto- ja ohjesääntöjen päivitys (uusi kkolaki/kkojärjestys)

Kirkkoneuvoston syksyn kokoukset

 

Kirkkoneuvosto voi pitää muitakin kokouksia tarpeen mukaan ja käsiteltäväksi voi tulla muitakin asioita kuin listassa on.