Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haku

 

Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi Kirkkoneuvoston kokouksen 16.6.2020 päätöspykälä § 97)

Talouspäällikön virka, kts. ilmoituksen alla

 

Viranhaku-ilmoitus

Kontiolahden seurakunta on Kuopion hiippakuntaan kuuluva kasvava ja aktiivinen noin 11 000 jäsenen yhteisö. Työntekijöitä on tällä hetkellä 26.

VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRKA

hakuaika 13.7.- 7.8.2020 klo 12:00 mennessä

· Kontiolahden vireässä ja aktiivisessa seurakunnassa on haettavana kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virka.

· Viranhaltijalta edellytetään kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta sekä perheiden, lasten ja alakouluikäisten parissa tapahtuvan kristillisen kasvatuksen suunnittelua, organisointia, kehittämistä ja toteutusta seurakunnan tavoitteiden ja työnjaon mukaisesti. Viranhaltijalta odotetaan uuden varhaiskasvatuslain mukaista ymmärrystä siitä, miten seurakunnan toiminta tapahtuu myös katsomuskasvatuksen osalta. Viran painopisteitä ovat varhaiskasvatuksen perustyön lisäksi toimiminen paikallisessa varhaiskasvatuksen verkostoyhteistyössä sekä kouluikäistyön ymmärtäminen. Viranhaltija toimii lastenohjaajien lähiesimiehenä. Kasvatustyön tiimissä on mukana myös kasvatuksen pappi

 

·Varhaiskasvatuksen ohjaajalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelytaitoja, joustavuutta, hallinnollista osaamista, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä innostavaa ja kehittävää työotetta. Aiempi kokemus seurakunnassa tehdystä työstä katsotaan eduksi. Lisäksi edellytämme tehtävään soveltuvaa esimieskoulutusta tai koulutuksen suorittamiseen sitoutumista.

· Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen (kirkon säädöskokoelma nro 124/ 24.1.2017) mukainen tutkinto eli sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto. Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 503 (2467 euroa) mukainen.

Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja  työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lausunto terveydentilasta. Virka täytetään 1.10.2020 lukien.

 

Hakemukset lähetetään sähköisesti 7.8.2020 klo 12:00 mennessä oheisella lomakkeella https://form.jotform.com/kontiolahtisrk/varhaiskasvatus

Haastattelut pidetään erikseen kutsutuille seuraavalla viikolla.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa  vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 050-3409503

 

Kontiolahden vireässä ja aktiivisessa seurakunnassa on haettavana

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA 1.10.2020 alkaen määräaikaisena

hakuaika 13.7.- 7.8.2020 klo 12:00 mennessä

Viranhaltijalta edellytetään seurakunnan taloudellisen toiminnan asiantuntijuutta sekä kykyä soveltaa seurakunnan toimintastrategiaa sekä henkilöstö- että kiinteistöstrategiaa talouden näkökulmasta. Talouspäällikön tehtäviin kuukuu vastata taloudesta, kiinteistöistä, hautausmaista sekä toimia mm. henkilöstö- ja hallintoasioiden valmistelijana, kokousten sihteerinä ja oman alansa esittelijänä. Hän toimii myös kiinteistöpuolen ja taloustoimiston henkilöstön esimiehenä. Lisäksi osana mahdollista työsuojelupäällikön tehtävänkuvaa hänelle kuuluu mm. henkilöstötyöhyvinvoinnista vastaaminen.

Talouspäälliköltä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelytaitoja, joustavuutta, hallinnollista osaamista, erinomaisia osaamista viestintä- ja henkilöstöasioissa sekä innostavaa ja kehittävää työotetta. Aiempi kokemus seurakunnassa tehdystä työstä katsotaan eduksi. Lisäksi edellytämme tehtävään soveltuvaa esimieskoulutusta tai koulutuksen suorittamiseen sitoutumista.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan työkokemusta taloudesta ja hallinnosta, tilinpäätöksen valmistelusta, laskentatoimesta ja verotuksesta. Perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemus katsotaan eduksi. Palkka määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J 30 hinnoitteluryhmän mukaan.

Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lausunto terveydentilasta. Virka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran vastaanottamisen yhteydessä järjestetään perehdyttämisjakso.Haku

Hakemukset ansioluetteloineen tulee lähetetään sähköisesti pe 7.8.2020 klo 12:00 oheisella lomakkeella https://form.jotform.com/kontiolahtisrk/talouspaallikko

Haastattelut pidetään erikseen kutsutuille ke 12.8.2020. Mahdolliset soveltuvuustestit ovat viikolla 34.

Virka täytetään määräaikaisena, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut vireillä olevan, virkaa koskevan valituksen.

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 050-3409503