Lastenohjaajan toimi ja Diakonia viransijaisuus

Lastenohjaajan toimi 1.11.2018 alkaen

Pitkäaikainen työntekijämme Sirpa on jäämässä eläkkeelle. Haemme lapsi ja perhetyön tiimiimme innostunutta, avarakatseista, yheistyökykyistä, eri-ikäisiin ihmisiin lämmöllä suhtautuvaa kristillisen kasvatuksen ammattilaista.

Toimi on kokoaikainen ja koostuu lasten kanssa työskentelystä sekä perhe ja yhteistyöverkostojen kanssa toimimisesta. Ajokortti ja auton käyttö on välttämätöntä.

Pätevyysvaatimuksena on piispankokouksen määrittämä koulutus, esim. lapsi ja perhetyön tutkinto tai kirkon nuorisotyönohjaaja. Palkka määräytyy KIRVesTesin mukaan, palkkaryhmä 402.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuaika on 1.-31.8.2018. Hakemukset tulee osoittaa Kontiolahden kirkkoneuvostolle  määräaikaan mennessä os. Kontiolahden kirkkoneuvosto, Kylmäojantie 57, 80710 Lehmo tai lähettämällä sähköisesti kontiolahti@evl.fi

Toimeen valitun tulee toimittaa ennen valinnan vahvistamista rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelyä varten ja lääkärin todistus diakonian viranhoitoon sekä virkatodistus, josta ilmenee ev.lut. seurakunnan jäsenyys ja konfirmaatio.

Lisätietoja saa lapsityönohjaaja Sirkka Väätäiseltä p. 040-777 8215 tai kirkkoherra Jukka Reinikaiselta p. 050 - 3747 723

XXXX

Kontiolahden seurakunnassa etsitään

DIAKONI-viranhaltijan sijaisuus 1.9.2018 - 31.8.2019

Kontiolahden seurakunta on vireä ja kasvava seurakunta Joensuun lähellä. Seurakunnassamme on jäseniä yli 11.300. Lapsi- ja nuorisoikäluokkamme ovat suuria. Seurakunnassamme on 2,5 diakoniavirkaa.

Diakonian virka sisältää 50 % diakoniatyötä sekä 50  % lähetyssihteerin tehtäviä. Viransijaisuus on määräaikainen 1.9.2018 - 31.8.2019.

Virkaan vaadittava koulutus on 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan amk tutkinto (sosionomi amk) ja 240 opintopisteen laajuinen sosiaali ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja AMK). Tutkinnon tulee täyttää seuraavat ehdot:

Tutkintoon kuuluvien opintojen tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja;
2. Edellä tarkoitetut opinnot jakautuvat seuraavasti:
2.1. teologisia (Raamatun, kristinuskon ja kirkon hengellisen elämän tuntemukseen johdattavia) opintoja vähintään 20 opintopistettä;
2.2. diakonian ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
2.3. seurakunnan ja kirkon työelämään ja työyhteisöön liittyviä opintoja vähintään 15 opintopistettä, johon sisältyy päätoimista harjoittelua Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa vähintään 12 opintopistettä;
2.4. seurakunnan tai kirkon työhön liittyvä opinnäytetyö 15 opintopistettä.

Viranhoito menestyksellinen hoito edellyttää, että hakijalla on ajokortti ja auto käytettävissä työtehtävien hoitamiseksi.

Vapaamuotoiset hakemukset ja cv tulee osoittaa Kontiolahden kirkkoneuvostolle ja lähettää osoitteeseen Kontiolahden kirkkoneuvosto, Kylmäojantie 57, 80710 Lehmo tai lähetetään  sähköpostilla  31.7.2018 mennessä kontiolahti@evl.fi.

Virkaan valitun tulee toimittaa ennen valinnan vahvistamista rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelyä varten ja lääkärin todistus diakonian viranhoitoon sekä virkatodistus, josta ilmenee ev.lut. seurakunnan jäsenyys ja konfirmaatio.

Lisätietoja tehtävästä kirkkoherra Jukka Reinikainen p. 050 - 37 47 723  tai diakoni Eija Romppanen p. 040-830 1336.